Aktualności

Dlaczego ZHP?

Z

Rozwój samodzielności i aktywności

Z

Atrakcyjny, dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży program

Z

Największa polska organizacja harcerska

Z

Instruktorzy przeszkoleni do pracy z dziećmi i młodzieżą

Wspierają nas

ZHP Chorągiew Krakowska Hufiec Oświęcim realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.