Poznaj nasz hufiec

Kim jesteśmy?

Hufiec Oświęcim to terenowy organ Związku Harcerstwa Polskiego działający na obszarze Oświęcimia, Brzeszcz, Jawiszowic i Woli. Skupiamy w swoich szeregach ponad 300 osób – dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat oraz osoby dorosłe, pełniące funkcje przede wszystkim wychowawcze. Wspieramy wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, sprawiedliwość. 

Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Jak działamy?

W celu jak najlepszego dopasowania treści oraz form pracy harcerskiej w naszej organizacji funkcjonuje podział na grupy wiekowe. Każda grupa ma swoją specyfikę działania, zwaną metodyką. W zależności od wieku dzieci i młodzież należą więc do gromad zuchowych (7-10 lat), drużyn harcerskich (10-13 lat), starszoharcerskich (13-16 lat) lub wędrowniczych (16-21 lat). Gromadzie lub drużynie przewodzi drużynowy z pomocą kadry (przybocznych).

W ciągu roku harcerskiego odbywają się zbiórki, podczas których dzieci i młodzież mogą odkrywać nowe pasje, rozwijać swoje umiejętności, pogłębiać wiedzę, zdobywać nowe doświadczenia, a także po prostu dobrze się bawić. Dzięki harcerstwu mogą zdobyć sprawności na całe życie. Uczymy ich samodzielności i kreatywności oraz kształtujemy ich postawy. To właśnie w harcerstwie mają możliwość przeżywać niesamowite przygody i znaleźć przyjaźnie, które przetrwają lata. Oprócz zbiórek dzieci i młodzież biorą także udział w krótkich wyjazdach takich jak zloty, rajdy oraz biwaki. Wakacje to czas Harcerskiej Akcji Letniej, czyli kolonii zuchowej i obozu harcerskiego, będącej podsumowaniem całorocznej pracy gromad i drużyn. Harcerze i harcerki z naszego hufca ponadto czynnie uczestniczą w życiu społecznym.

W pracy wychowawczej instruktorzy harcerscy stosują sprawdzoną metodę, polegającą na realizacji zadań w małych grupach rówieśniczych, uczeniu w działaniu, wykorzystywaniu stymulującego programu  oraz odwoływaniu się do idei wyrażonych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Metoda ta cechuje się pozytywnością, dobrowolnością, świadomością celów, indywidualnością, naturalnością, pośredniością i wzajemnością oddziaływań wychowawców i wychowanków.

Kadra naszego hufca składa się z wolontariuszy. Wszyscy posiadają niezbędne przeszkolenie do pracy z dziećmi i młodzieżą, a także podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności podczas kursów wewnątrz organizacji i na szkoleniach zewnętrznych.

Władze hufca koordynują i kontrolują pracę wszystkich podległych jednostek organizacyjnych. Przy realizacji działań współpracujemy z władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami publicznymi i niepublicznymi. 

Harcówka

Siedziba Hufca ZHP Oświęcim (biuro oraz harcówka i zuchówka) znajduje się w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 26a, w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4. W pobliżu znajduje się Oświęcimskie Centrum Kultury oraz Kościół pw. Świętego Maksymiliana.

zuchów, harcerzy, instruktorów, seniorów

gromad zuchowych i drużyn harcerskich

lat istnienia w Oświęcimiu

cel - wychowanie młodego człowieka

Accessibility Toolbar