Harcerska Akcja Letnia – podstawowe informacje

Harcerska Akcja Letnia stanowi zwieńczenie i podsumowanie roku harcerskiego. Jest niezmiernie ważnym fragmentem pracy każdej z naszych gromad i drużyn. W ramach HAL odbywa się zwykle kolonia zuchowa oraz obóz harcerski. 

Kolonia zuchowa
Kolonia zuchowa jest przeznaczona dla zuchów (6-10 lat), działających w ciągu roku w gromadach zuchowych. Trwa nieco krócej niż obóz harcerski z uwagi na wiek dzieci – zazwyczaj ok. tygodnia.

Obóz harcerski
Obóz harcerski jest przeznaczony dla harcerzy (10-13 lat) oraz harcerzy starszych (13-16 lat), działających w drużynach harcerskich i starszoharcerskich. Trwa przeważnie ok. dwóch tygodni.

W wypadku obu w/w rodzajów Harcerskiej Akcji Letniej przygotowywany jest specjalny program dostosowany do wieku uczestników. Pieczę nad organizacją i atrakcjami podczas wyjazdu sprawuje Komenda Hufca Oświęcim i kadra poszczególnych jednostek, posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz uprawnienia zdobyte podczas kursów Wychowawców Kolonijnych i Kierowników Wypoczynku.

Informacje na temat Harcerskiej Akcji Letniej 2024 są dostępne na podstronie: Harcerska Akcja Letnia 2024

Accessibility Toolbar