Kręgi

Harcerski Krąg Seniorów i Starszyzny Harcerskiej w Oświęcimiu

hm. Włodzimierz Paluch

Przewodniczący

tel. 609 808 529

Harcerski Krąg Seniorów w Jawiszowicach im. hm. Ryszarda Kaczorowskiego

hm. Józef Duc

Przewodniczący

tel. 32 737 24 33

Krąg Starszyzny Harcerskiej „Mniej Więcej” w Oświęcimiu

phm. Ewelina Kostaś-Tarnowska

Przewodnicząca

tel. 604 376 288
ewelina.kostas-tarnowska@zhp.net.pl

Krąg Instruktorski w Brzeszczach

phm. Zbigniew Stykowski

Przewodniczący

tel. 691 767 438
zbigniew.stykowski@zhp.net.pl

Accessibility Toolbar