Drużyny wędrownicze (16-21 lat)

Wędrownicy to najstarsza grupa wiekowa w ZHP, skupiająca osoby w wieku 16-21 lat. Drużyny wędrownicze cechują się dużą samorządnością. Charakterystyczną formą aktywności dla wędrowników jest służba (wolontariat) realizowana wewnątrz ZHP oraz poza organizacją. Ważne są też zadanie podejmowane indywidualnie lub zespołowo o charakterze wyczynu oraz wędrówki. Śródroczna działalność drużyny prowadzona jest na zbiórkach i akcjach przeprowadzanych przez drużynę lub patrole, zastępy. 

Drużyny wędrownicze (16-21 lat)

W naszym hufcu nie działa obecnie żadna drużyna wędrownicza.

Dowiedz się więcej o wędrownikach:
Wędrownicy to najstarsza grupa wiekowa w ZHP, skupiająca osoby w wieku 16-21 lat. Drużyny wędrownicze cechują się dużą samorządnością. Charakterystyczną formą aktywności dla wędrowników jest służba (wolontariat) realizowana wewnątrz ZHP oraz poza organizacją. Ważne są też zadanie podejmowane indywidualnie lub zespołowo o charakterze wyczynu oraz wędrówki. Śródroczna działalność drużyny prowadzona jest na zbiórkach i akcjach przeprowadzanych przez drużynę lub patrole, zastępy.