Drużyny wędrownicze (15-21 lat)

Wędrownicy to najstarsza grupa wiekowa w ZHP, skupiająca osoby w wieku 15-21 lat. Drużyny wędrownicze cechują się dużą samorządnością. Charakterystyczną formą aktywności dla wędrowników jest służba (wolontariat) realizowana wewnątrz ZHP oraz poza organizacją. Ważne są też zadanie podejmowane indywidualnie lub zespołowo o charakterze wyczynu oraz wędrówki. Śródroczna działalność drużyny prowadzona jest na zbiórkach i akcjach przeprowadzanych przez drużynę lub patrole, zastępy. 

Próbna Drużyna Wędrownicza w Oświęcimiu

Teren działania: Oświęcim

Zbiórki: prosimy o kontakt bezpośrednio z drużynowym

Działania drużyny można śledzić na Facebooku

dh Adrian Bałys

Drużynowy

tel. 503 862 900
adrian.balys@zhp.net.pl

1 Starszoharcerska Drużyna Odkrywców „Il Mondo” - zastęp wędrowniczy

Teren działania: Oświęcim

Zbiórki: soboty, godz. 12:00, harcówka w Oświęcimiu (ul. Śniadeckiego 26a)

Działania drużyny można śledzić na Facebooku

pwd. Jakub Skucha

Drużynowy

tel. 792 282 157
jakub.skucha@zhp.net.pl

Dowiedz się więcej o wędrownikach:
Wędrownicy to najstarsza grupa wiekowa w ZHP, skupiająca osoby w wieku 15-21 lat. Drużyny wędrownicze cechują się dużą samorządnością. Charakterystyczną formą aktywności dla wędrowników jest służba (wolontariat) realizowana wewnątrz ZHP oraz poza organizacją. Ważne są też zadanie podejmowane indywidualnie lub zespołowo o charakterze wyczynu oraz wędrówki. Śródroczna działalność drużyny prowadzona jest na zbiórkach i akcjach przeprowadzanych przez drużynę lub patrole, zastępy.