Aktualności

Dofinansowanie obozu oraz kolonii!

Dofinansowanie obozu oraz kolonii!

W związku z otrzymanym dotacjami z Urzędu Miasta Oświęcim i Urzedu Gminy Brzeszcze, osoby zameldowane w Mieście Oświęcim oraz Gminie Brzeszcze mają obniżone koszty obozu o 50 zł i kolonii o 30 zł.

Osoby, które już wpłaciły pełną kwotę otrzymają zwrot nadwyżki do 10. maja 2018 r. W przypadku nie otrzymania zwrotu, prosimy o kontakt z Druhem Skarbnikiem Hufca Oświęcim - Wojciechem Chmurą.

Baza obozowa w Juszczynie

+ kuchnia spełniająca wymogi SANEPID
+ namioty obozowe typu NS
+ koszt osobodnia to tylko 35zł

Dowiedz się więcej