Strona główna 5 Aktualności 5 Gra Miejska „Śladami Niepodległej z Wilkoszem”

Gra Miejska „Śladami Niepodległej z Wilkoszem”

Katarzyna Dzida
21.10.2021

W czwartek, 11 listopada 2021 r. na terenie Gminy Brzeszcze odbędzie się Gra Miejska „Śladami Niepodległej z Wilkoszem”, organizowana przez nasz hufiec. Rozpocznie się ona oficjalnie przy Ośrodku Kultury w Brzeszczach o godzinie 14:00. Współorganizatorem gry jest Ośrodek Kultury w Brzeszczach. 

W grze mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gminy Brzeszcze, niezależnie od wieku, w grupach liczących od 4 do 10 osób. Szczególnie zachęcamy do udziału rodziny z dziećmi. Uczestnikami gry będą także patrole harcerskie, tworzone przez dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat. Konieczne jest wybranie patrolowego – osoby reprezentującej zespół. Dla osób, które nie ukończyły 18 r. ż., warunkiem jest obecność przynajmniej jednej osoby pełnoletniej w patrolu, bądź posiadanie pisemnej zgody na uczestnictwo w grze,podpisanej przez rodzica/prawnego opiekuna. Zgodę należy dostarczyć organizatorom w dniu gry (przed odebraniem pakietu startowego). Konieczne jest posiadanie przynajmniej jednego telefonu komórkowego na patrol w czasie trwania gry, aby umożliwić organizatorom ewentualny kontakt z członkami grupy.

Warunkiem udziału w grze jest zgłoszenie i rejestracja grupy (patrolu). Patrole harcerskie mogą dokonać zgłoszenia wyłącznie poprzez formularz internetowy do 1 listopada. Osoby spoza Hufca ZHP Oświęcim mogą zarejestrować grupę poprzez formularz internetowy do 1 listopada lub w dniu wydarzenia w godzinach 13:30-14:00 na punkcie startowym przy Ośrodku Kultury w Brzeszczach.

Przed zgłoszeniem zachęcamy do zapoznania się z regulaminem gry.

Serdecznie zapraszamy do udziału!