Strona główna 5 Aktualności 5 Zjazd Sprawozdawczy Hufca

Zjazd Sprawozdawczy Hufca

Hufiec ZHP Oświęcim
25.09.2021

Informujemy o uchwale Komendy Hufca ZHP Oświęcim nr 4/2021 z dnia 25 września 2021 roku w sprawie zwołania Zjazdu Sprawozdawczego Hufca. Zjazd odbędzie się 23 października 2021 roku o godzinie 9:00.

Lista osób posiadających czynne prawo wyborcze znajduje się w rozkazie Komendanta Hufca ZHP Oświęcim – Rozkaz L. 13/2021