Strona główna 5 Aktualności 5 Zbiórka Wyborcza rejonu hufców w celu wyboru delegata na XLII Zjazd ZHP

Zbiórka Wyborcza rejonu hufców w celu wyboru delegata na XLII Zjazd ZHP

Hufiec ZHP Oświęcim
11.09.2021


Informujemy o uchwale Komendy ZHP Chorągwi Krakowskiej nr 17/2021 z dn. 09.09.2021 r. w sprawie zwołania Zbiórki Wyborczej rejonu hufców Kęty, Oświęcim i Trzebinia w celu wyboru delegata na XLII Zjazd ZHP. Zbiórka odbędzie się dn. 1 października  2021 r. o 18:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury w Oświęcimiu.

Lista osób posiadających czynne prawo wyborcze znajduje się w najnowszym rozkazie Komendanta Hufca ZHP Oświęcim – Rozkaz L. 11/2021