Strona główna 5 Aktualności 5 Jak harcerze dbają o środowisko?

Jak harcerze dbają o środowisko?

Marta Ficek
22.04.2021
Wielorazowe butelki filtrujące wodę z naklejonym logo Hufca ZHP Oświęcim.
Fot. Maciej Hatłas

Obchodzimy dziś Światowy Dzień Ziemi! Mimo wyznaczenia na nie specjalnej daty, jest to święto, które powinniśmy obchodzić codziennie. Jest bowiem szansą na zwiększenie świadomości na temat naszej planety oraz promowanie ekologicznych postaw. W tym roku obchodom towarzyszy hasło “Przywróć naszą Ziemię”.

ZHP jako stowarzyszenie liczące ponad 100 tys. członków ma znaczący wpływ na społeczeństwo i środowisko naturalne. Szósty punkt Prawa Harcerskiego – “Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać” – zobowiązuje harcerzy do kształtowania postaw i działań na rzecz ochrony oraz poszanowania przyrody. ZHP kieruje się w tym celu specjalnym dokumentem, Polityką Środowiskową, który podpowiada nam jak aktywnie dbać o naturę. Zgodnie z jego zapisami jako organizacja zobowiązujemy się do przestrzegania przepisów oraz zasad z zakresu ochrony środowiska, budowania świadomości na temat współzależności człowieka oraz elementów środowiska, w którym żyje, kształtowania szacunku do otaczającego świata i poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej, prowadzenia swoich działań tak, by minimalizować negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze, a także odpowiedzialnego korzystania z dostępnych zasobów.

Przykładem podejmowanych przez nasz hufiec działań w zakresie ochrony przyrody oraz promowania postaw ekologicznych jest zaopatrzenie harcerzy i harcerek w wielorazowe butelki filtrujące wodę podczas Harcerskiej Akcji Letniej 2019.

Zachęcamy wszystkich, nie tylko harcerzy, do podjęcia walki o dobro naszej planety. Oto kilka przykładów, jak starać się żyć bardziej ekologicznie: 

  • Segreguj śmieci. Pomaga to odseparować odpady nadające się do recyklingu od tych bezużytecznych. Wykorzystanie surowców wtórnych zmniejsza zanieczyszczenie środowiska. 
  • Oszczędzaj wodę. Zasoby wody pitnej na całym świecie kurczą się, a zbieranie deszczówki, mycie naczyń w miarę możliwości w zmywarce czy picie wody z kranu może przyczynić się do oddalenia w czasie tego przykrego momentu, w którym na naszej planecie zabraknie wody zdatnej do picia. 
  • Wybierz rower lub komunikację miejską zamiast samochodu. Ograniczysz dzięki temu szkodliwą emisję dwutlenku węgla oraz zadbasz o swoją kondycję i zdrowie. 
  • Naprawiaj zepsute przedmioty, zamiast je wyrzucać. Jeśli nie możesz lub nie chcesz podejmować się naprawy, spróbuj dać im drugie życie lub oddaj komuś, kto chętnie je wykorzysta.
  • Ogranicz użycie plastiku. Zamiast jednorazowych reklamówek wybierz materiałową torbę, zamiast zrywek na owoce i warzywa – wielorazowe woreczki. Kawę na wynos coraz częściej można kupić do własnego kubka.

Każde działanie ma znaczenie. Razem zmieniajmy świat na lepszy!