Strona główna 5 Aktualności 5 25-lecie powrotu ZHP do WOSM

25-lecie powrotu ZHP do WOSM

Katarzyna Dzida
17.01.2021
Fot. Katarzyna Dzida

Dokładnie 25 lat temu, 17 stycznia 1996 roku, Związek Harcerstwa Polskiego został ponownie przyjęty do Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Stało się to w wyniku głosowania korespondencyjnego organizacji członkowskich, zarządzonego trzy miesiące wcześniej przez Biuro Światowe WOSM.

Światowa Organizacja Ruchu Skautowego (WOSM) to międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające organizacje skautowe z całego świata. Powstało w 1922 roku na międzynarodowej konferencji w Paryżu, a Związek Harcerstwa Polskiego był jednym z jego założycieli. Członkowie-założyciele WOSM to: Argentyna, Austria, Belgia, Brazylia, Chile, Czechosłowacja, Dania, Ekwador, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Japonia, Jugosławia, Liberia, Luksemburg, Łotwa, Norwegia, Peru, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Po II wojnie światowej, w związku ze zmianami ustrojowymi w naszym państwie, oficjalne kontakty ze światowym skautingiem zostały zerwane. Po przemianach ustrojowych 1989 roku podjęto formalne kroki w celu przywrócenia ZHP do organizacji skautowych. IX/XXVI Zjazd ZHP, w marcu 1989 r. zadeklarował chęć powrotu do światowych struktur skautowych, a XXVIII Zjazd ZHP w Bydgoszczy, w grudniu 1990 r., w obecności oficjalnych przedstawicieli WOSM i WAGGGS, przyjął uchwałę, która potwierdziła wolę organizacji do powrotu do światowego skautingu. Do zrealizowania tej uchwały trzeba było jeszcze kilku lat wytężonej pracy.

Uroczystym potwierdzeniem ponownego przyjęcia Związku Harcerstwa Polskiego do WOSM było wręczenie certyfikatu członkostwa delegacji ZHP – na ręce Przewodniczącego ZHP hm. Stefana Mirowskiego i Naczelnika ZHP hm. Ryszarda Pacławskiego – podczas 34. Światowej Konferencji Skautowej w Oslo w lipcu 1996 roku.