Strona główna 5 Aktualności 5 Razem odkryjmy historię

Razem odkryjmy historię

Katarzyna Dzida
01.12.2020
Oświęcimscy harcerze w roku 1931
Zdjęcie z kroniki męskiego hufca oświęcimskiego z lat 1930-1936.

Historia naszego hufca jest niezwykle bogata. Sięga 1912 roku, kiedy to w Oświęcimiu powstała pierwsza drużyna skautowa. Niestety jednak wiele jej fragmentów zagubiło się przez lata lub zostało przykryte grubą warstwą metaforycznego kurzu. Postanowiliśmy te fragmenty odnaleźć i odkopać! W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc.

Szukamy wszelkiego rodzaju harcerskich pamiątek – na przykład zdjęć, plakietek, artykułów, kronik. Będziemy wdzięczni za udostępnienie nam ich do zeskanowania/sfotografowania lub przekazanie ich do hufcowego archiwum.

Zbieramy także wspomnienia. Chcieliby Państwo podzielić się swoimi opowieściami o czasach spędzonych w mundurze? A może historią zasłyszaną od rodziny lub znajomych o tym, jak to było w harcerstwie za ich czasów? Bardzo chętnie Państwa wysłuchamy! 

Prosimy o kontakt mailowy na adres e-mail: promocja@oswiecim.zhp.pl lub do druhny Katarzyny Dzidy – e-mail: katarzyna.dzida@zhp.net.pl tel. 795 371 966

Niezmiernie cenne będą dla nas wszystkie ślady harcerskiej przeszłości – również tej wcale nie tak odległej. Będziemy ogromnie wdzięczni za każdą pomoc okazaną nam podczas naszej przygody z hufcową historią.