Strona główna 5 Aktualności 5 Podziękowanie dla fundatorów sztandaru

Podziękowanie dla fundatorów sztandaru

Katarzyna Dzida
06.09.2020

Z okazji zmiany patrona hufca został ufundowany nowy sztandar Hufca ZHP Oświęcim. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy dołożyli swoją cegiełkę do naszej zbiórki pieniędzy na ten cel. Jesteśmy wdzięczni za okazaną pomoc i wsparcie. 

W szczególności chcielibyśmy podziękować:

 • Miastu Oświęcim,
 • Gminie Brzeszcze,
 • Powiatowi Oświęcimskiemu,
 • ZHP Chorągwi Krakowskiej,
 • Hufcowi ZHP Krzeszowice,
 • Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu,
 • Panu Januszowi Łabaj,
 • Państwu Stanisławie i Marcinowi Hatłas,
 • Panu Ryszardowi Foks,
 • Pani Krystynie Kubicy,
 • Państwu Grażynie i Witoldowi Jańczuk,
 • Panu Włodzimierzowi Paluchowi,
 • Hm. Krzysztofowi Drobniakowi,
 • Panu Przemysławowi Wiśniewskiemu,
 • Pani Grażynie Dziedzic-Dziędziel,
 • Dh. Karolowi Momot,
 • Panu Zbigniewowi Krzemień,
 • Hm. Patrycji Gołębiowskiej,
 • Panu Mariuszowi Składnikowi,
 • Panu Janowi Tobiaszowi,
 • Panu Szymonowi Kowalskiemu,
 • Panu Mateuszowi Ptaszyńskiemu,
 • Pani Sylwii Borowskiej,
 • Pani Marcie Jarosz,
 • Państwu Annie i Szymonowi Guzik,
 • Panu Edwardowi Borowskiemu,
 • Pani Angelice Bies,
 • Pani Agnieszce Czerwinskiej,
 • Pwd. Annie Jarek,
 • Phm. Renacie Dziędziel,
 • Państwu Magdalenie i Piotrowi Sowula,
 • Panu Marcinowi Wójcikowi,
 • Pani Annie Szczerbie,
 • Panu Mirosławowi Bul,
 • Pani Renacie Bobie,
 • Pwd. Bartłomiejowi Mrozińskiemu,
 • Pani Joannie Wilczyńskiej,
 • Pani Ewie Olejarz,
 • Państwu Borysowi i Iwo Owsiany,
 • Pani Aleksandrze Szwed,
 • Panu Pawłowi Pilarskiemu,
 • Pani Annie Nowak,
 • Dh. Katarzynie Dzida,
 • Pani Żanecie Czarny,
 • Pani Teresie Bebak,
 • Pwd. Adamowi Góralczykowi,
 • Pwd. Martynie Bobie,
 • Pani Danucie Dreja,
 • Phm. Piotrowi Grabowskiemu,
 • Pani Katarzynie Pilarskiej,
 • Pani Danucie Żołądkiewicz,
 • Panu Tomaszowi Węgrzynowi,
 • Pani Ewie Osuch-Wierzba,
 • Pani Justynie Magiera-Kutaj,
 • Pwd. Małgorzacie Bul,
 • Pani Agnieszce Sekuła,
 • Pani Renacie Jamróz,
 • Pani Marzenie Ksol.