Informacje

Dlaczego ZHP?

Rozwój samodzielności i aktywności

Gromada zuchowa, drużyna harcerska, starszoharcerska czy wędrownicza to doskonałe miejsce aktywności dzieci i młodzieży. W drużynach dzieci i młodzież przygotowują się do aktywnego, dorosłego życia. Przez szkołę harcerską przeszło wiele znanych i cenionych osób, zajmujących dzisiaj ważne stanowiska w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. Harcerska szkoła życia i harcerski system wychowawczy odciska trwałe, pozytywne  piętno na młodych ludziach i procentuje na całe dorosłe życie.

Atrakcyjny, dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży program

Program w drużynie zależy od potrzeb młodych ludzi jako jednostek, potrzeb całej grupy oraz pomysłowości drużynowego. W skali organizacji nie ma takich pozytywnych  rzeczy, których nie można robić w harcerskim mundurze. Drużyny zajmują się działalnością artystyczną, ekologiczną, turystyczną, obronnością, ratownictwem medycznym, żeglarstwem. Są drużyny, które specjalizują się, w konkretnej działalności, ale większość  drużyn i środowisk harcerskich podejmuje wiele różnorodnych działań. Wielką siłą harcerstwa jest jego różnorodność. Nigdy nie zapominamy o patriotyzmie i szeroko rozumianych wartościach chrześcijańskich.

Bezpieczeństwo

Związek Harcerstwa Polskiego dba o bezpieczeństwo swoich członków, podejmując liczne działania, w szczególności szkolenie instruktorów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Opracowane zostały w skali całej organizacji standardy szkoleń, które musi przejść każdy podejmujący funkcję harcerskiego wychowawcy. Instruktorzy zobowiązani są do zdobywania uprawnień państwowych, niezbędnych do organizacji szczególnych form aktywności np: kierowników placówek wypoczynku letniego,  instruktorów żeglarstwa itp. Wszyscy pełnoletni instruktorzy ZHP są również ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.

Jak wygląda harcerska codzienność?

W pierwszym okresie działania w drużynie harcerskiej wszystko będzie dla dziecka nowe i nieznane. Dziecko będzie przeżywać ważne chwile: będzie uczęszczać na zbiórki (które odbywają się popołudniami, a najczęściej w soboty), złoży obietnicę zucha lub przyrzeczenie harcerskie, pojedzie na pierwszy biwak, obóz, będzie chciało mieć swój pierwszy mundur. Daty, miejsca i godziny zbiórek i wyjazdów są znane z wyprzedzeniem i zawsze można zapytać o nie drużynowego. Niestety nie zawsze harcerska aktywność jest równie intensywna i bardzo regularna. Ze względu na swoją różnorodność trudno ubrać ją w konkretne ramy czasowe (np. w każdy piątek od 16 do 18). Zawsze  ukoronowaniem harcerskiej pracy w ciągu roku szkolnego  jest udział w obozie letnim. Z czasem nastolatek angażuje się również w organizowanie harcerskiej pracy dla młodszych harcerzy. Często, około 17-18 roku życia zostaje instruktorem. Bycie instruktorem harcerskim jest nie tylko wspaniałą przygodą i wielką lekcją (czy inni rówieśnicy w wieku lat 19 zarządzają skomplikowanymi projektami, jakimi są rajdy czy biwaki?). Jest też kolejnym krokiem do wychowania aktywnego społecznie i świadomego obywatela. Warto wspierać w tej działalności nasze dzieci.

Co zrobić aby wstąpić do ZHP?

Krok 1

Najczęściej gromady zuchowe i drużyny harcerskie oraz starszoharcerskie działają przy szkołach publicznych. Rodzic poszukujący drużyny do której mogłoby należeć dziecko pierwsze kroki powinien skierować do szkoły,  w której uczy się dziecko. Najlepiej zorientowaną osobą w szkole jest oczywiście Dyrektor Placówki oraz nauczyciele .

Krok 2

Jeśli w szkole nie ma drużyny zapraszamy do kontaktu z Komendą Hufca oraz zapoznania się ze stroną internetową Hufca. Na stronie znajdziecie Państwo informację gdzie działa najbliższa drużyna. Zasięg Hufca jest zróżnicowanych, od dzielnicy, poprzez gminę aż po cały powiat.

Uwaga! Związek Harcerstwa Polskiego wymaga pisemnej zgody rodziców na przynależność dziecka do ZHP.

O instruktorach

Nasi instruktorzy to osoby przeszkolone do pełnionych funkcji. Nadzór nad nimi sprawują harcerskie komendy (hufce). Nadzór obejmuje kwestie programowe, szkoleniowe, bezpieczeństwa. Każdy rodzic ma prawo skontaktować się z Komendą Hufca aby uzyskać informacje na temat danego instruktora, jego wieku, stopnia i doświadczenia. Instruktorzy to bardzo często młodzi ludzie - dla Państwa dzieci starsi koledzy. Uczenie w działaniu i wzajemność oddziaływań to elementy harcerskiej metody wychowawczej. Rodzice mogą bezpośrednio kontaktować się również z samym drużynowym, uzyskując informacje o planie pracy drużyny, kosztach wyjazdów, wskazówkach co do umundurowania, zgłaszając uwagi co do bezpieczeństwa imprez i innych interesujących rodziców spraw.

Baza obozowa w Juszczynie

+ kuchnia spełniająca wymogi SANEPID
+ namioty obozowe typu NS
+ koszt osobodnia to tylko 35zł

Dowiedz się więcej