Informacje

Dokumenty

Karty kwalifikacyjne są niezbędne, aby zapisać dziecko na Harcerską Akcję Letnią.

Karty wypełnione przez: rodzica, prawnego opiekuna lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku należy dostarczyć do drużynowej lub drużynowego odpowiedniej jednostki.

Jako organizatorzy serdecznie prosimy, by karty drukowane były dwustronnie. Niesamowicie ułatwi nam to pracę przed i podczas Akcji, a także (może w niewielkim stopniu) uratujemy wspólnie kilka drzew. wink

Prosimy o zrozumienie - dużo łatwiej będzie przechowywać 300 kartek niż 600.

Każdy uczestnik musi mieć wypełnioną kartę kwalifikacyjną MENu oraz kartę uczestnika odpowiednią dla swojej grupy wiekowej (zuchy, harcerze lub harcerze starsi)

Karta MENu

Karta kwalifikacyjna uczestnika koloni zuchowej

Karta kwalifikacyjna uczestnika obozu harcerskiego

Karta kwalifikacyjna uczestnika obozu starszoharcerskiego

Baza obozowa w Juszczynie

+ kuchnia spełniająca wymogi SANEPID
+ namioty obozowe typu NS
+ koszt osobodnia to tylko 35zł

Dowiedz się więcej