Informacje

Dokumenty

Karty kwalifikacyjne są niezbędne, aby zapisać dziecko na Harcerską Akcję Letnią.

Karty wypełnione przez: rodzica, prawnego opiekuna lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku należy dostarczyć do drużynowej lub drużynowego odpowiedniej jednostki.

Jako organizatorzy serdecznie prosimy, by karty drukowane były dwustronnie. Niesamowicie ułatwi nam to pracę przed i podczas Akcji, a także (może w niewielkim stopniu) uratujemy wspólnie kilka drzew. wink

Prosimy o zrozumienie - dużo łatwiej będzie przechowywać 300 kartek niż 600.

POBIERZ KARTĘ

Baza obozowa w Juszczynie

+ kuchnia spełniająca wymogi SANEPID
+ namioty obozowe typu NS
+ koszt osobodnia to tylko 35zł

Dowiedz się więcej