Informacje

Informacje ogólne

Harcerska Akcja Letnia to największe wydarzenie roku harcerskiego. Jest podsumowaniem śródrocznej pracy jednostek (gromad i drużyn). To jedyna impreza, podczas której drużyny i gromady z całego Hufca mogą ze sobą współpracować przez tak długi czas!

Czym różni się kolonia zuchowa od obozu harcerskiego w naszym Hufcu?

 

 

KOLONIA ZUCHOWA

OBÓZ HARCERSKI

PIONY METODYCZNE:

Zuchowy

Harcerski
Starszoharcerski

WIEK UCZESTNIKÓW:

6 – 10 lat

10 – 16 lat

 

Trwa nieco krócej
niż obóz harcerski
z uwagi na wiek dzieci:
zazwyczaj ok. tygodnia.

Trwa przeważnie ok.
dwóch tygodni.

 

W wypadku obu w/w rodzajów Harcerskiej Akcji Letniej przygotowywany jest specjalny program dostosowany do wieku uczestników. Pieczę nad organizacją i atrakcjami podczas wyjazdu sprawuje Komenda Hufca Oświęcim i kadra poszczególnych jednostek posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz uprawnienia zdobyte podczas kursów Wychowawców Kolonijnych i Kierowników Wypoczynku.

 

Kliknij TUTAJ, by przejść do zakładki zawierającej dokładne informacje związane z tegoroczną akcją letnią!

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w Harcerskiej Akcji Letniej w tym roku!

Baza obozowa w Juszczynie

+ kuchnia spełniająca wymogi SANEPID
+ namioty obozowe typu NS
+ koszt osobodnia to tylko 35zł

Dowiedz się więcej