Informacje

Dokumenty

Zgoda na przynależność do Związku Harcerstwa Polskiego to dokument, który musi być oddany drużynowemu, jeśli harcerz ma mniej niż 16 lat. Jest wypełniany przez rodzica/opiekuna prawnego. Gdy harcerz ma więcej niż 16 lat wypełnia samodzielnie deklarację czonkowską Związku Harcerstwa Polskiego. Oba dokumenty zawierają zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka oraz najważniejsze informacje o dziecku.

Zgoda na przynelżność

Deklaracja członkowska

 

Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

Jeżeli zostajesz wychowawcą podczas Harcerskiej Akcji Letniej lub Zimowej, musisz posiadać Zaświadczenie o Niekaralności. Zaświadczenie można uzyskać w Sądzie (Krajowy Rejestr Karny) w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 (I piętro, pawilon E, pokój 102). Opłata za uzyskanie tego zaświadczenia, to 30 zł. Jednak wychowawcy harcerscy, jako że są wolontariuszami, nie muszą za nie płacić. Potrzebne jest jednak potwierdzenie przynależności do ZHP. W tym celu wydrukuj poniższy plik, wypełnij według wzoru i daj do podbicia osobie organizującej wypoczynek w naszym Hufcu.

WZÓR

Zaświadczenie o przynależności do ZHP

Baza obozowa w Juszczynie

+ kuchnia spełniająca wymogi SANEPID
+ namioty obozowe typu NS
+ koszt osobodnia to tylko 35zł

Dowiedz się więcej