Informacje

Składki członkowskie

Wszyscy członkowie ZHP, także kadra ZHP, zobowiązani są do wnoszenia na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego składek członkowskich. Składka wynosi 144 zł na rok czyli 12 zł na miesiąc.

Składki po zebraniu są rozdzielane na poszczególne struktury ZHP:

20 % z 12 zł dla gromady lub drużyny

20 % z 12 zł dla hufca

20 % z 12 zł dla chorągwi + 1 zł

40 % z 12 zł dla Głównej Kwatery ZHP, która opłaca międzynarodowe składki członkowskie w ogólnoświatowych ruchach skautowych WOSM i WAGGGS.

Jednak składka członkowska, to nie tylko pieniądze pozwalające na utrzymanie organizacji. To także pieniądze na ubezpieczenie Państwa dzieci podczas zajęć harcerskich. Dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą o regularne opłacanie składek członkowskich zbieranych przez drużynowego.

W poszczególnych jednostkach wartość pobieranej składki członkowskiej może się różnić. Aby dowiedzieć się ile wynosi miesięczna składka członkowska w danej jednostce prosimy o skontaktowanie się z odpowiednim liderem.

W razie pytań prosimy o kontakt ze Skarbnikiem hufca:

dh Wojciech Chmura

wojciech.chmura@interia.pl

tel. 697 241 097

Baza obozowa w Juszczynie

+ kuchnia spełniająca wymogi SANEPID
+ namioty obozowe typu NS
+ koszt osobodnia to tylko 35zł

Dowiedz się więcej