Informacje

1 %

Jako Organizacja Pożytku Publicznego zachęcamy Państwa do wsparcia naszej działalności, które można okazać przez przekazanie 1% swojego podatku na rzecz ZHP. To bardzo proste a może pomóc naszym harcerzom w spełnieniu marzeń!

Jak to zrobić?


KROK 1 - Wybieramy organizację pożytku publicznego: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, w której działa nasz hufiec, znajduje się na liście organizacji, posiadających status organizacji pożytku publicznego, z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku.
Mamy też możliwość określenia konkretnej jednostki (szczepu, drużyny, referatu...) działającej w hufcu, jakiej zostaną przekazane nasze pieniądze.

KROK 2 - Wypełniamy zeznanie roczne PIT: Po zmianach prawnych przekazanie przez podatników swojego 1% dla Hufca ZHP Oświęcim i jego jednostek jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39).
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy numer, pod jakim ZHP Chorągiew Krakowska widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli KRS 0000273492.
Informację o hufcu i ew. drużynie, gromadzie, szczepie, referacie na rzecz którego chcemy przekazać pieniądze, np. "Hufiec Oświęcim, 23 DSH „Coś Więcej", zamieszczamy nieco niżej - w dziale "Informacje uzupełniające" (poz. 128-130 - PIT-28, poz. 307-309 - PIT-36,poz. 107-109 - PIT-36L, poz. 126-128 - PIT-37, poz. 60-62 - PIT-38, poz. 53-55 - PIT-39). Również tam podać można dane ułatwiające kontakt z podatnikiem, a także wyrazić zgodę na udostępnienie nam przez Urząd Skarbowy imienia, nazwiska, adresu oraz wysokości przekazywanej kwoty.
Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. 

KROK 3 - ZUS przekazuje pieniądze hufcowi: Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy. Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji, dlatego nie ma prawnej możliwości rozdzielenia kwoty podatku np. dla ZHP i jednej z jej jednostek terenowych.


Informacje zostały pobrane ze strony www.zhp.pl za zgodą Wydziału Promocji GK ZHP i opracowane przez phm. Joannę Krajcarz HR.
 

Baza obozowa w Juszczynie

+ kuchnia spełniająca wymogi SANEPID
+ namioty obozowe typu NS
+ koszt osobodnia to tylko 35zł

Dowiedz się więcej