Informacje

O nas

Kim jesteśmy?


Hufiec Oświęcim to terenowy organ Związku Harcerstwa Polskiego działający na terenie miasta Oświęcim, Brzeszcz, Jawiszowic i Podolsza.

Hufiec zrzesza zuchy, harcerzy i instruktorów ZHP. Pracują oni w gromadach zuchowych (7-10 lat), drużynach harcerskich (10-13 lat), drużynach starszoharcerskich (13-16 lat), drużynach wędrowniczych (16-21 lat) oraz kręgach instruktorskich.

 

Co robimy?


 

Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie
go we wszechstronnym rozwoju
 i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Stwarzamy warunki do wszechstronnego duchowego i fizycznego rozwoju człowieka, kształtowania jego osobowości, przy poszanowaniu praw ludzkiej godności, a także wolności od wszelkich nałogów, upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, wyrabianie potrzeby kontaktu z nią oraz naukę stwarzania prawdziwie głębokich więzi międzyludzkich.

 

Jak działamy?


W ramach realizacji celów ZHP hufiec kontroluje pracę wszystkich drużyn i innych swoich jednostek, kształci kadrę instruktorską, współpracuje z wieloma instytucjami publicznymi i niepublicznymi, organizuje liczne imprezy harcerskie, zimowiska, obozy stałe i wędrowne oraz wyjazdy na zagraniczne zloty skautowe.

 

Jak do nas trafić?


Siedziba Hufca znajduje się w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 26a, w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 4. W pobliżu znajduje się Oświęcimskie Centrum Kultury oraz Kościół pw. Świętego Maksymiliana.

Baza obozowa w Juszczynie

+ kuchnia spełniająca wymogi SANEPID
+ namioty obozowe typu NS
+ koszt osobodnia to tylko 35zł

Dowiedz się więcej