Aktualności

Nowe władze hufca

Nowe władze hufca

Zjazd rozpoczął się uroczystym wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu ZHP. Zaraz potem pełnomocniczka Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP, hm. Dominika Moskal wręczyła podziękowanie dotychczas urzędującemu komendantowi hufca. Komendant pwd. Adam Góralczyk wystąpił ze sprawozdaniem komendy hufca wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie realizacji uchwał zjazdu hufca za okres od ostatniego zjazdu zwykłego. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Oświęcim przedstawiła sprawozdanie z działalności komisji oraz ocenę komendanta i komendy hufca. Pełnomocniczka komendanta chorągwi wystąpiła z opinią na temat działalności hufca. W następnej kolejności odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom komendy. Absolutorium udzielono:

  • pwd. Adamowi Góralczykowi - komendantowi hufca,
  • phm. Justynie Kaczmarczyk - skarbniczce hufca (do 20.02.2016),
  • dh. Wojciechowi Chmurze - skarbnikowi hufca (od 20.02.2016),
  • pwd. Izabeli Jędreckiej - zastępczyni komendanta ds. organizacyjnych,
  • pwd. Gabrieli Wadoń - zastępczyni komendanta ds. programowych (do 1.12.2018),
  • pwd. Annie Jarek - zastępczyni Komendanta ds. programowych (od 1.12.2018),
  • phm. Wojciechowi Kubicy - członkowi komendy ds. pracy z kadrą (od 10.03.2018).

Komenda hufca wręczyła podziękowania dla byłych i obecnych drużynowych, członków Komisji Rewizyjnej, Komisji Stopni Instruktorskich, przewodniczącego Harcerskiego Kręgu Seniora, przewodniczącego Związku Drużyn w Brzeszczach, członków komendy hufca oraz komendanta. Ustępująca komenda hufca zdjęła sznury funkcyjne, a następnie zespół w składzie: phm. Wojciech Kubica, pwd. Renata Dziędziel, pwd. Anna Jarek i pwd. Olga Matusik przedstawił projekt Strategii Rozwoju Hufca ZHP Oświęcim na lata 2019-2023. Strategia po nasiesieniu drobnych poprawek została przyjęta. Zachęcamy do zapoznania się z nią tutaj [link].

Na kandydatów do nowych władz hufca zgłoszeni zostali phm. Wojciech Kubica, pwd. Renata Dziędziel, pwd. Anna Jarek, pwd. Olga Matusik oraz dh Wojciech Chmura. Zgromadzenie zatwierdziło nowy skład komendy podczas głosowania jawnego. Powołana została również nowa komisja rewizyjna, w skład której weszli: phm. Ewelina Kostaś-Tarnowska, phm. Marek Tarnowski oraz phm. Zbigniew Stykowski. Zjazd zakończył się nadaniem sznurów funkcyjnych członkom komendy hufca przez komendanta hufca oraz przemówieniem naszego nowego komendanta. Następne cztery lata z pewnością zapowiadają się obiecująco!

Poniżej kilka zdjęć ze zjazdu:

Baza obozowa w Juszczynie

+ kuchnia spełniająca wymogi SANEPID
+ namioty obozowe typu NS
+ koszt osobodnia to tylko 35zł

Dowiedz się więcej