Aktualności

Zjazd Zwykły Hufca

Zjazd Zwykły Hufca

Komenda Hufca Oświęcim dn. 23 sierpnia 2019 r. podjęła uchwałę o zwołaniu zjazdu zwykłego hufca.

Zjazd odbędzie się 22 września 2019 r. w Oświęcimskim Centrum Kultury o godz. 16:00. W rozkazie komendanta hufca znajduje się lista instruktorek i intruktorów, a także osób pełniących funkcje instruktorskie w hufcu uprawnionych do głosowania podczas zjazdu.

Podczas zjazdu nastapi podsumowanie kadencji obecnej Komendy Hufca (2015-19) oraz wybór nowych władz hufca na lata 2019-23.

Aby zobaczyć rozkaz kliknij tutaj.

Baza obozowa w Juszczynie

+ kuchnia spełniająca wymogi SANEPID
+ namioty obozowe typu NS
+ koszt osobodnia to tylko 35zł

Dowiedz się więcej