Aktualności

Konkurs piosenki harcerskiej, turystycznej, szant "Wędruj z nami"

Konkurs piosenki harcerskiej, turystycznej, szant "Wędruj z nami"

Dnia 7 września 2019 r. o godzinie 14:00 w Parku Osiedlowym w Brzeszczach przy ul. Dworcowej odbędzie się konkurs piosenki harcerskiej, turystycznej, szant "Wędruj z nami". Konkurs organizowany jest w ramach imprezy plenerowej Harcerskie Pożegnanie Lata.

Konkurs zostanie przeprowadzony w kategoriach: soliści, duety, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne. Do udziału zapraszamy młodzież ze szkół podstawowych, szkół średnich oraz dorosłych. Wykonawcy prezentują dwa utwory (w przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia prezentacji do wykonania tylko jednego utworu), w kategoriach; szanty, piosenka turystyczna, piosenka harcerska. Konkurs ocenia jury specjalnie powołane na imprezę.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest osobiste lub listowne dostarczenie wypełnienionej karty zgłoszenia (w przypadku uczestnika niepełnoletniego, karta zgłoszenia musi zostać podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego) w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpnia 2019 r. na adres: Ośrodek Kultury w Brzeszczach 32-620 Brzeszcze, ul. Narutowicza 1,(Dział Merytoryczny, pok. 34.) lub przesłanie na adres mailowy: danuta.korcinska@ok.brzeszcze.pl, malgorzata.bul@zhp.net.pl. 

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj. Uczestnictwo w konkursie jest równoczesne z akceptacją regulaminu.

Karta zgłoszeniowa do pobrania tutaj

Baza obozowa w Juszczynie

+ kuchnia spełniająca wymogi SANEPID
+ namioty obozowe typu NS
+ koszt osobodnia to tylko 35zł

Dowiedz się więcej