Aktualności

Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Oświęcim

Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Oświęcim

Serdecznie zapraszamy wszystkich instruktorów do udziału w Zjeździe Nadzwyczajnym Hufca ZHP Oświęcim, któy odbędzie się 1 grudnia 2018 o godz. 18:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury przy ul. Śniadeckiego 24

Lista instruktorów z czynnym prawem wyborczym znajduje się w rozkazie Komendanta Hufca pwd. Adama Góralczyka z dnia 2.11.2018

Baza obozowa w Juszczynie

+ kuchnia spełniająca wymogi SANEPID
+ namioty obozowe typu NS
+ koszt osobodnia to tylko 35zł

Dowiedz się więcej