Aktualności

Gra miejska z okazji 11 listopada!

Gra miejska z okazji 11 listopada!

W niedzielę 11 listopada 2018 r. na terenie Oświęcimia odbędzie się gra miejska z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Rozpocznie się ona oficjalnie na Placu Księdza Jana Skarbka o godzinie 14:00 - wtedy będzie można odebrać pakiety startowe. Zakończenie będzie miało miejsce o godzinie 17:00 na Rynku. Organizatorem gry jest Hufiec ZHP Oświęcim oraz Miasto Oświęcim. 

W grze mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Oświęcimia i okolic, niezależnie od wieku, w grupach liczących od 2 do 7 osób. Szczególnie zachęcamy do udziału rodziny z dziećmi smileyUczestnikami gry będą także patrole harcerskie, tworzone przez dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat. Konieczne jest wybranie patrolowego - osoby reprezentującej zespół. Uczestnicy poniżej 18 r.ż., nie będący członkami ZHP, muszą być w patrolu, w którym znajduje się przynajmniej jedna pełnoletnia osoba lub posiadać przy sobie pisemną zgodę rodzica/prawnego opiekuna na udział w grze. Konieczne jest posiadanie przynajmniej jednego telefonu komórkowego na patrol w czasie trwania gry, aby umożliwić organizatorom ewentualny kontakt z członkami grupy.

Warunkiem udziału w grze jest zgłoszenie i rejestracja grupy (patrolu). Patrole harcerskie mogą dokonać zgłoszenia wyłącznie poprzez formularz internetowy do 4 listopada. Osoby spoza Hufca ZHP Oświęcim mogą zarejestrować grupę poprzez formularz internetowy do 4 listopada lub w dniu wydarzenia, na jednym z punktów startowych: 

  • w godziniach 13:00-16:00 na Placu Księdza Jana Skarbka,
  • w godzinach 14:00-16:00 na Bulwarach nad Sołą,
  • w godzinach 14:00-16:00 przy Oświęcimskim Centrum Kultury. 

Głównymi celami przedsięwzięcia są m.in.:

  • przedstawienie uczestnikom wydarzeń, które doprowadziły do odzyskania niepodległości przez Polskę, 
  • rozbudzenie postaw patriotycznych i promowanie postaw harcerskich: patriotyzmu lokalnego, pozytywności,
  • sprawdzenie przez uczestników swojej orientacji w terenie oraz umiejętności posługiwania się mapą,
  • wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej. 

Przed zgłoszeniem zachęcamy do zapoznania się z regulaminem gry.

Serdecznie zapraszamy do udziału! smiley

Baza obozowa w Juszczynie

+ kuchnia spełniająca wymogi SANEPID
+ namioty obozowe typu NS
+ koszt osobodnia to tylko 35zł

Dowiedz się więcej